13 condamnaţi [ne]vinovaţi “neobservaţi” de justiţia moldovenească timp de 4 ani

13 condamnaţi [ne]vinovaţi “neobservaţi” de justiţia moldovenească timp de 4 ani

Făcând fugitiv cunoştinţă cu Decizia Curţii de Apel Chişinău din 10.04.2013 privind dosarul “dolari falşi” am depistat că, judecătorii care o emis-o Alexandru Şpac, Vasile Grib, Ion Secrieru nu cunosc şi nu respectă legea procesual penală.

Potrivit art. 3 CPP în desfăşurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul judecării cauzei în instanţa judecătorească, iar în conformitate cu art. 101 CPP hotărârea de condamnare nu se poate întemeia doar pe probele obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii.

Dacă e aşa, atunci cei toţi 13 condamnaţi în sumar la 94 ani de puşcărie sunt nevinovaţi, deoarece toate probele acuzării sunt obţinute numai de aşa numite “persoane infiltrate” Fiodorov, Sert, Pogrebnaia, Silion, Solodcov fără autorizarea procurorului cu încălcări grave a art. 1321-5, art. 136-138 CPP. Spre exemplu, Veaceslav Fiodorov având statutul procesual de bănuit în acest dosar de rezonanţă a fost impus de colonelul Vladimir Botnari să efectueze achiziţiile de control în timp ce se află în arest la domiciliu. Apoi bănuitul este pus sub învinuire (a se vedea anexa Fiodorov_10) şi a mai efectuat pe 21.08.2009 o livrare controlată de Vladimir Botnari, care a devenit general conform decretului lui Voronin din 20.08.2009. De ce oare timp de 40 ani nimeni din procurori, judecători, avocaţi (peste 40 la număr), ziarişti şi chiar nimeni din inculpaţi n-au observat că ei sunt nevinovaţi ?

Valeriu Gabură, jurist

mun. Chişinău                                                                                                              12.07.2013

P-13

Comentariul liderului “grupării criminale organizate internaţionale” Valentin Rimschi:

«Recunosc că din punct de vedere juridic sunt un Bou ştiinţific. Formula nevinovăţiei depistată de Valeriu Gabură poartă un caracter deductiv universal şi poate fi aplicată în toate dosarele cu încălcări procesuale.

În SUA infractorii scapă, de pedeapsă dacă lor nu le-au fost citite drepturileîn în timpul reţinerii arestări:  “Aveţi dreptul să păstraţi tăcerea. Toate declaraţiile Dvs pot fi folosite împotriva Dvs…” La noi încălcarea procedurei poartă un caracter de sistem, însă rămâne practic neobservată.»

Valentin Rimschi

mun. Chişinău                                                                                                              15.07.2013

P-13

 

13 [ne]праведно осуждённых остаются “незамеченными” молдавской юстицией                       в течение 4-х лет

Лишь бегло ознакомившись с Определением Апелляционной Палаты Кишинэу от 10.04 2013 в нашумевшем деле о “долларах для цветной революции”, с удивлением обнаружил, что судьи Александру Шпак, Василе Гриб, Ион Секриеру не знают уголовно-процессуального законодательства.

Согласно ст. 3 УПК, в ходе уголовного судопроизводства применяется закон, действующий во время рассмотрения дела в судебной инстанции, а в соответствии со ст. 101 УПК  обвинительный приговор не может основываться только на доказательствах, полученных в результате проведения специальных розыскных мероприятий.

Но тогда все 13 осуждённых в общей сложности на 94 года тюрьмы являются невиновными, поскольку все доказательства получены так называемыми “засланными лицами” Фёдоров, Серт, Погребная, Силион, Солодков  без санкции прокурора с грубейшими нарушениями ст. 1321-5, ст. 136-138 УПК. Например, Вячеслава Фёдорова, имевшего в данном деле процессуальный сатус подозреваемого, полковник Владимир Ботнарь принудил осуществлять контрольные закупки, когда подозреваемый находился под домашним арестом по решению суда. Затем подозреваемому предъявляется обвинение (см. Fiodorov_10) и уже в статусе обвиняемого он осуществляет 21.08.2009 контролируемую поставку 1.8 млн. фальшивых российских рублей по настоянию Владимира Ботнаря, которому Воронин присвоил 20.08.2009 звание генерала. Почему же никто из прокуроров, судей, адвокатов (их было более 40), журналистов и даже никто из подсудимых так и не заметил их невиновность?

Валериу Габурэ, юрист

Кишинёв                                                                                                           12.07.2013

ПУ-13

Комментарий лидера международной “ОПГ” Валентина Римского:

«Вынужден признать, что с юридической точки зрения являюсь научным ослом. Формула нашей невиновности, обнаруженная Валерием Габурэ, носит универсальный дедуктивный характер и может быть применена во всех уголовных делах, в которых имеются процессуальные нарушения. В США правонарушители могут избежать наказания, если во время задержания им не были зачитаны права: “Вы имеете право хранить молчание. Всё, что Вы скажете, может и будет использовано против Вас в суде…”. В РМ нарушение процедуры носит системный характер, но остаётся практически незамеченным.»

Валентин Римский

Кишинёв                                                                                                           15.07.2013

ПУ-13

Об авторе admin

Научно-техническая группа PaPuRi Неформального общественно-политического движения euroliberali
Запись опубликована в рубрике ВСП, Право с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *