Supliment la cererea de revizuire a dosarului nr. 2009010880

Judecătoria Ialoveni

Instanţa judecătorului de instrucţie

de la condamnaţii Rimschi Valentin,

Prozor Troian, Odajiu Dumitru, Stelian Odajiu

deţinuţi în P-9, Chişinău — 2069

Supliment la cererea de revizuire a dosarului nr. 2009010880

13 victime condamnate în dosarul „dolari falşi pentru revoluţie portocălie”

Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos, şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său… Deuteronom 19: 18

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit.   Proverbele 19: 5

În dosarului nr. 2009010880 martorul Veaceslav Fiodorov este un martor mincinos şi neapărat va fi pedepsit. Fiind audiat dânsul a ascuns următoarele circumstanţe şi fapte care sunt confirmate prin materialee dosarului şi care au fost muşamalizate (tăinuite) de către procurorii Gheorghe Cobzac şi Vlad Guzic pentru ce la fel vor fi pedepsiţi neapărat.

În ordonanţă de punerea mea sub învinuire semnată de procurorul Gh. Cobzac, în rechizitoriul aprobat de procurorul S. Croitor, în sentinţa Judecătoriei Ialoveni din 30.01.2012 martorul acuzării V. Fiodorov este numit “persoana infiltrată” (засланное лицо). Însă, acest jargon nu se utilizează în CPP RM. Probabil, eu trebuie să bănuiesc că merge vorba de “investigator sub acoperire” (тайный агент) aşa cum prevede p. 20) art. 6 din CPP?

Se vedem acum cine este persoana infiltrată V. Fiodorov? Este incredibil, dar dosarul dat conţine următoarele probe în scris în privinţa martorului fals.

1. Proces-verbal de audiere a bănuitului V. Fiodorov din 14.07.2009 ora 14:30 semnat de ofiţerul de urmărire penală Gr. Grăjdieru. În procesu-verbal V. Fiodorov a scris: “Nu am comis nici o infracţiune şi solicit să fiu eliberat” (vol. II, f. 82).

2. Mandat de arestare din 14.07.2009 în privinţa cet. V. Fiodorov care se bănuieşte în organizarea punerii în circulaţie a valutei străine false în baza art. 236(2), c) CP. Judecătorul Ion Busuioc Judecătoriei Centru, mun. Chişinău dispune aplicarea arestului la domiciliu pe un termen de 10 zile începând cu data reţinerii lui V. Fiodorov la 13.07.2009 ora 21:00 (vol. II, f. 88).

3. Ordonanţa de punere sub învinuire a cet. V. Fiodorov semnată de procurorul Victor Plugaru pe 22.07.2009 (vol. II, f. 89-91).

4. Proces-verbal de audiere a învinuitului V. Fiodorov apărătorul căruia Gh. Zamisnîi scrie pe 23.07.2009 că clientul său a fost ilicit menţinut în calitate de bănuit 9 zile, atunci când art. 63(2) CPP prevede maximum 72 ore (vol. II, f. 92).

5. Tocmai pe 29.09.2009 anchetatorul Gr. Grăjdieru îi aduce la cunoştinţă lui V. Fiodorov rezultatele de expertiză nr. 2142 din 27.07.2009 în cauza penală 2009010880 la care învinuitul nu are obiecţii (vol. I, f. 141).

Deci, fiind arestat pe 13.07.2009 ora 21:00 V. Fiodorov este audiat în calitate de bănuit pe 14.07.2009 ora 14:30, apoi este dus în aceeaşi zi la judecătorul de instrucţie Ion Busuioc care îi aplică arest la domiciliu din 13.07.2009 până la 23.07.2009. În aceeaşi zi 14.07.2009 bănuitul V. Fiodorov, care nu recunoaşte vinovăţia, vine la Rimschi Valentin la domiciliu situat pe str. Studenţilor, 10/2, ap. 14 cu dolari falşi marca “Kosovo” şi începe ”salvarea” economiei naţionale de invazia produselor poligrafice abandonate la vila lui Iurie Paniciuc timp de 9 luni.

Așadar, în loc de permisiunea judecătorului de instrucţie pentru a efectua achiziţiile de control aşa cum prevede expres art. 6 din Legea nr. 45 din 12.04.1994 V. Fiodorov avea un mandat de arest emis pe numele lui !!! Sau poate este un alt individ cu numele Viaceslav Fiodorov ??? Sau procesele verbale, mandatul de arestare şi ordonanţa lui Victor Plugaru sunt false şi n-au nicio putere juridică ??? Sau, totuşi, probele obţinute de către V. Fiodorov n-au nicio putere juridică ???

Pe 21.07.2009 Rimschi Valentin este arestat cu 127 bancnote false primite de la V. Fiodorov. Pe 23.07.2009 se începe un atac mediatic comunist fără precedent. Pe 25.07.2009 cu 4 zile înainte de alegerile parlamentare din 29.07.2009 telecompania NIT în prima timp îl prezintă pe învinuitul V. Fiodorov drept erou naţional.

Culmea culmei este că Judecătoria Ialoveni potrivit senţinţei din 30.01.2012 a constatat irevocabil că V. Fiodorov a organizat punere în curculaţie a dolarilor falşi la 03.07.2009, 07.07.2009 şi 13.07.2009 prin intermediul inculpatului E. Moiseev aşa cum este indicat în ordonanţă de punere sub învinuire a cet. V. Fiodorov din 22.07.2009.

Extras din Sentinţa Judecătoriei Ialoveni din 30.01.2012 în cauza nr. 2009010880 (1 – 6/12):

«lnstanţa a stabilit că lucratorii operativi au organizat achiziţii de control in baza unui experiment operativ prin transmiterea valutei străine false de la un agent sub acoperire la alt agent sub acoperire prin intermediul unuia dintre inculpaţi şi achitarea pentru valuta straina falsă procurată contra banilor veritabili, transmişi tot unui agent sub acoperire. Din aceşte motive instanţa a ajuns la concluzia că episoadele legate cu provocarea la comiterea infracţiunii legate de punerea in circulaţie a valutei straine false in proporţii deosebit de mari de către Moiseev E., Greenberg Y., Şabelschii V. şi Balachin A. a le exclude din invinirea adusă acestor inculpaţi si anume faptele că : la 03.07.2009 persoana infiltrată Fiodorov V. a transmis inculpatului Moiseev V. 10 bancnote de 100 doalri SUA false şi i-a dat indicaţia să le transmită intr-un anumit loc, fiind ca о achiziţie de control, altei persoane infiltrate şi anume Silion V., declarînd ca in acest mod el vrea sa se răzbune pe acesta. Tot in acelaşi mod la 07.07.2009 persoana infiltrata Fiodorov V. a organizat punerea in circulaţie a 170 de bancnote de 100 dolari SUA false tot prin intermediul inculpatului Moiseev V. contra 1200 dolari veritabili persoanei infiltrate Silion V. La 13.07.2009 aceeasi persoană infiltrată Fiodorov V. prin intermediul inculpatului Moiseev V. a organizat punerea in circulaţie a 210 de bancnote de 100 dolari SUA false contra 2000 dolari veritabili persoanei infiltrate Silion V.. şi in cadrul acestei achiziţii de control provocate Moiseev E. a fost reţinut. La 21.08.2009 tot aceeaşi persoana infiltrată Fiodorov V. a organizat punerea in circulaţie a 1796 000 ruble ruseşti false contra sumei de 9300 dolari SUA veritabili, care urma să fie transmisă altei persoane infiltrare Solodcov V., insă in procesul acestei achiziţii de control provocate Balachin A. a fost reţinut.

In corespundere cu jurisprudenţa naţională şi cea a Curţii Europene Pentru Drepturile Omului (cauza Ramanauskas contra Lituaniei) instanta a stabilit cu certitudine că colaboratorii de poliţie au organizat un experiment operativ de provocare a inculpaţilor Moiseev E. şi Balachin A. pe episoadele sus-indicate la punerea in circulaţie a valutei straine false şi direct i-a determinat pe aceştea să comită presupusele infracţiuni de care au fost invinuiţi, insă în aceste condiţii inslanţa nu poate dispune condamnarea lor, deoarece lipseşte fapta prejudiciabilă, cât şi urmările prejudiciabile.

              Mai mult că atit CEDO a statuat ca in asemenea cazuri organele de urmărire penală incalcă cerinţele art. 6 al.l CEDO, deoarece acţiunile ilegale ale colaboratorilor organelor de urmărire penala au dus la incălcarea dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil. Instanţei nu i-au fost prezentate de către acuzatorul de stat careva probe relevante şi concludente că in lipsa provocărilor organizare de către lucrătorii operativ inculpaţii Moiseev E. şi Balachin A. ar fi comis aceste infracţiuni presupuse imputate, deşi probarea acestor circumstanţe revine exclusiv acuzării. Mai mult că atit, potrivi prevederilor art. 8 al.3 CPP RM concluziile despre vinovaţia inculpaţilor nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile privind probarea învinuirii se interpretează in favoarea inculpaţilor.»

 

La 21.08.2009 tot aceeaşi persoana infiltrată Fiodorov V. a organizat punerea in circulaţie a 1796 000 ruble ruseşti false contra sumei de 9300 dolari SUA veritabili…    

Imediat în conformitate cu art. 101(4) CPP apare o întrebare firească: de la cine sau de unde a luat Fiodorov V.   1796 000 ruble ruseşti false ???

Răspuns: conform rechizitoriul Fiodorov V.    putea lua ruble false doar de la bănuitul Sert Piotr care fiind arestat şi interogat pe 21 iulie 2009 (vol. II, f. 93) a achiziţionat conform sentinţei pe 10 august 2009 de la incupatul Odajiu Dumitru 1026 000 ruble ruseşti false, iar pe 11 august 2009 a mai achiziționat de la el încă 1034 000 ruble ruseşti false. Toate rublele false conform sentinței au fost fabricate în perioada 21 iulie – 21 august 2009 la comanda şi banii oferiţilui Odajiu D. de către acealăşi bănuit Sert P.

Pare încredibil, dar episodul din 10 august 2009 privind achiziționarea de la incupatul Odajiu Dumitru a 1026 000 ruble ruseşti false lipseşte în rechizitoriul. Judecătorii din Ialoveni Toma Nadejda, Sandu Alexandru, Lungu Grigorie au inventat acest episod inexistent pentru a lega tei cu curmei: de unde putea lua Fiodorov V. 1796 000 ruble ruseşti false dacă Odajiu Dumitru i-ar fi transmis lui   Sert Piotr numai 1034 000 ruble ruseşti false? Judecătorii însă, au uitat să dispună nimicirea 1026 000 ruble ruseşti false inexistente.

Culmea este că nici inculpaţii vizaţi, nici apărătorii lor n-au observat și n-au indicat în cererile sale de apel şi recurs acest viciu fundamental. Pentru că lu ne pasă? Dacă bănuitul Sert P. în perioada 11 — 21 august 2009 îi furnizează învinuitului Fiodorov V. ruble ruseşti false, iar în invinuire şi sentinţă sunt rebotezaţi în persoane infiltrate, poate că nu are niciun rezon de vorbit despre un episod în plus? Cu unul mai mult, cu unul mai puţin – în Moldova europeană nu contează când statutul procesual de bănuit şi învinuit este concomitent compatibil cu statutul de persoana infiltrată (statut inexistent conorm p. 20) art. 6 din CPP)!

Mai sunt şi multe alte întrebări fără răspuns. De exemplu, unde au dispărut 2106 000 ruble ruseşti false confiscate la Odajiu Dumitru pe 21 august 2009 şi de ce ele conform sentinţei n-au fost nimicite? Pentru a apărea în alt dosar fabricat?

CEDO s-a pronunţat totdeauna în sensul că art. 6(3d) din Convenţie este încalcat atunci cănd acuzările şi ulterior condamnările se întemeiază pe declaraţiile unor martori beneficiind de un statut “privilegiat” prin jocul anumitor legi interne (Unterpertingen vs. Austria, 1986).

Dosarul data ajuns în instanţă numai datorită activităţii destructive şi defectuase a peste 40 avocaţi a diavolui în acest fals de proporţii fabricat la comanda regimului comunist-poliţist.

Reprezentantul statului procurorul V. Guzic, care a fost obligat de superiori să susţină învinuirea atât de controversată, a devenit partea vătămată. Dacă ar fi fost avocatul nostru, cauza penală nici n-ar fi fost transmisă în Judecată. Procurorul Gh. Cobzac, care a transmis cauza în judecată a devenit, spre exemplu, un avocat de succes. Are deja cauze câştigate la CEDO.

Articolul 6 din Legea nr. 45 din 12.04.1994. Masurile operative de investigatii

(1) Masurile operative de investigatii se infaptuiesc numai in conformitate cu legislatia si numai in cazul cind pe alta cale este imposibil de a asigura realizarea sarcinilor prevazute in articolul 2.

(2) In scopul solutionarii sarcinilor prevazute la art.2, organele care exercita activitatea operativa de investigatii, respectind regulile de conspiratie, sint in drept:

1)       sa infaptuiasca, cu autorizarea judecatorului de instructie, urmatoarele masuri operative de investigatii:

f) efectuarea achizitiilor de control si a controlului livrarilor de marfuri si productie aflate in circulatie libera sau limitata;

Статья 63 УПК. Подозреваемый
(7) Лицо, в отношении которого имеются доказательства в совершении преступления, не может быть допрошено в качестве свидетеля.

Статья 101 УПК. Оценка доказательств
(5) Обвинительное решение не может основываться в определяющей степени на показаниях свидетеля под защитой или на доказательствах, полученных в результате специальных розыскных мероприятий.

 

Pentrucomparaţiesevedemcaresunteroriledeprocedură înprocesulluiIisusHristos. DeşiLegea (Talmud) înterzicea, Mântuitorulafostarestatnoaptea, bătutşi înjosit. Nuis-aacordatunavocatdinparteastatuluipentruapărare. AfostcondamnatlarăstigniredeşiLegea învigoareprevedeaucidereacupetrepentrucomiterea înfracţiuneiincriminată (blafomie). Însă, viciufundamentalîlreprezintă faptulcă nus-augăsitmăcar 2 martoricareaudepusdeclaraţiisimilare împotrivaluiIisusHristosaşacumprevedeaLegea.

În dosarul «dolari falşi» erori de procedură sunt mai multe decât în procesul lui Iisus Hristos. Însă, viciu fundamental îl reprezintă faptul că condamnarea lui Valentin Rimschi este întemeiată doar pe declaraţiile martorului protejat Veaceslav Fiodorov, care fiind plasat în arest preventiv a efectuat aşa numite achiziţii de control fără permisiunea judecătorului de instrucţie acumulând probe pe calea ilicită care n-au nicio putere juridică şi urmează a fi excluse din învinuire.

Condamnarea lui Dumitru Odajiu, Stelian Odajiu, Troian Prozor, Artur Prozor este întemeiată doar pe probele obţinute prin provocare de o persoană fantomă Piotr Sert, despre care se ştie la sigur doar că a avut statut de bănuit în dosarul nr. 2009010880.

 

Deci, instanţa judecătorului de instrucţie trebuie să decidă:

reprezintă sau nu reprezintă viciu fundamental încălcarea vădită a Legei nr. 45 precum şi art. 63(7) CPP fapt necunoscut la judecarea cauzei nr. 2009010880 în prima instantă??? Acest fapt incontestabil care nu trebuie dovedit potrivit art. 98 CPP a fost ignorat ulterior în perioada 27.10.2012 — 06.11.2013 de către Curtea de Apel Chişinău şi CSJ. Judecătorii din instanţele de apel şi recurs Pleşca Ion, Şpac Alexandru, Secrieru Ion, Grib Vasile, Catan Liliana, Gurschi Constantin, Arhiliuc Ion, Diaconu Iurie, Gordilă Nicolae, Covalenco Еlena, Guzun Ion, Timofti Vladimir de asemenea au ignorat şi prevederile art. 101(5) CPP RM (în vigoare 27.10.2012) justificând acţiunile poliţiei invocînd un motiv aberant: «Acţiunile poliţiei sunt perfect legale, deoarece   art. art.   132/1-136 CPP, care reglementează activitatea specială de investigaţii, au întrat în vigoare din 27.10.2012 deci, după finalizarea anchetei, iar potrivit art. 3 CPP legea procesuală penală nu are efect ultraactiv». Deci, reiesă că în cadrul masurilor operative de investigatii bănuitul şi învinuitul Fiodorov V. fiind în arest preventiv precum şi bănuitul Sert P. fiind eliberat din arest, puteau perfect legal efectua achiziţiile de control şi livrările controlate fără permisiunea judecătorului de instrucţie aşa cum prevede expres art. 6 din Legea nr. 45 din 12.04.1994? Sau Legea nr. 45 a fost suspendată la indicaţia lui Voronin ??? şi cine va fi de vină dacă Moldova va mai pierde un dosar răsunător la CEDO? Voronin cu Papuc şi Botnari ori aproximativ 40 de judecători (circa 10 % din corpul judecătoresc RM) care au condamnat pe nedrept 13 victeme pe fondul cauzei şi au respins nenumerate plângeri privind încălcarea drepturilor lor garantate la art. art.   7, 25(4) din Constituţie, art. art. 175(9), 303(1) CE RM, art. art. 6 pct. 4), 25, 186(6, 11), 466 CPP etc. ???

Valentin Rimschi __________________       Troian Prozor_____________________

Dumitru Odajiu___________________         Stelian Odajiu ____________________

P-9, Chișinău – 2069                                                                                                                05.12.2014

 

 

 

Stimate domnule_____________________________________________________________,

 

Reprezintă sau nu reprezintă viciu fundamental încălcarea vădită a Legei nr. 45 precum şi art. 63(7) CPP fapt necunoscut la judecarea cauzei nr. 2009010880 în prima instantă??? Acest fapt incontestabil care nu trebuie dovedit potrivit art. 98 CPP a fost ignorat ulterior în perioada 27.10.2012 — 06.11.2013 de către Curtea de Apel Chişinău şi CSJ.   Instanţele de apel şi recurs la fel au ignorat şi prevederile art. 101(5) CPP RM (în vigoare 27.10.2012). Judecătorii din instanţele de apel şi recurs Pleşca Ion, Şpac Alexandru, Secrieru Ion, Grib Vasile, Catan Liliana, Gurschi Constantin, Arhiliuc Ion, Diaconu Iurie, Gordilă Nicolae, Covalenco Еlena, Guzun Ion, Timofti Vladimir de asemenea au ignorat şi prevederile art. 101(5) CPP RM (în vigoare 27.10.2012) justificând acţiunile poliţiei invocînd un motiv aberant: «Acţiunile poliţiei sunt perfect legale, deoarece   art. art.   132/1-136 CPP, care reglementează activitatea specială de investigaţii,   au întrat în vigoare din 27.10.2012 deci, după finalizarea anchetei, iar potrivit art. 3 CPP legea procesuală penală nu are efect ultraactiv». Deci, reiesă că în cadrul masurilor operative de investigatii bănuitul şi învinuitul Fiodorov V. fiind în arest preventiv precum şi bănuitul Sert P. fiind eliberat din arest, puteau perfect legal efectua achiziţiile de control şi livrările controlate fără permisiunea judecătorului de instrucţie aşa cum prevede expres art. 6 din Legea nr. 45 din 12.04.1994? Sau Legea nr. 45 a fost suspendată la indicaţia lui Voronin ??? şi cine va fi de vină dacă Moldova va mai pierde un dosar răsunător la CEDO? Voronin cu Papuc şi Botnari ori aproximativ 40 de judecători (circa 10 % din corpul judecătoresc RM) care au condamnat pe nedrept 13 victeme pe fondul cauzei şi au respins nenumerate plângeri privind încălcarea drepturilor lor garantate la art. art.   7, 25(4) din Constituţie, art. art. 175(9), 303(1) CE RM, art. art. 6 pct. 4), 25, 186(6, 11), 466 CPP etc. ???

Vă rugăm să comentaţi pentru ce vă mulţumim anticipat!

Valentin Rimschi __________________       Troian Prozor_____________________

Dumitru Odajiu___________________         Stelian Odajiu ____________________

P-9, Chişinău – 2069                                                                                                                05.12.2014

Об авторе admin

Научно-техническая группа PaPuRi Неформального общественно-политического движения euroliberali
Запись опубликована в рубрике Право с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *