ERHAN Fiodor — BAZELE TEORETICE ale ELECTROTEHNICII (partea — I)