Римская, Юлиана Валентиновна — Публикации по лингвистике на английском

List of Publications in English:

1. Rimscaia Iuliana. Praise-Criticism Opposition in Modern English Printed Media. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Conferinţa Tinerilor Savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 15 octombrie 2003, p. 105.
2. Rimscaia Iuliana. Bohemian Women-Writers and Their Vision of Woman’s Role in Society. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Conferinţa Tinerilor Savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 11 noiembrie 2004, p. 131.
3. Rimscaia Iuliana. Willa Cather’s Vision of Bohemian Ideas and Woman’s Role in Society, Analele Ştiinţifice Ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe filologice”, Chişinau-2005, p. 442.
4. Rimscaia Iuliana. Teaching African-American Poetry at the lessons of American Civilization and Literature. Revista APPLE, December 2006, p. 4.
5. Rimscaia Iuliana. Semantic Structure of the Antonymous Verbs “To Criticize” and “To Praize” and Their Realization Features in Modern English Printed Media/ Anular Ştiinfic. Volumul IV. — Chişinău, 2006, pp.250-253.
6. Rimscaia Iuliana. Word-choice in Pre-Election Negative Comments. Colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literală”, ediţia a IV-a. –Chişinău , 2009.
7. Rimscaia, Iuliana. Teaching English Evaluative Vocabulary: Speeches of Candidates in American Election Campaign 2008/Empowering Teachers of English Language: New Trends and Best Practices- Chisinau, 2010, pp.73-75.
8. Rimscaia, Iuliana. Election Campaign Speeches: Verbal Means of Reducing Political Tension/ Current Perspectives in Language Teaching. — Chisinau, 2010, pp.95-98.
9. Rimscaia Iuliana. Teaching Vocabulary of Political Discourse. Speeches of Candidates in American Election Campaign 2008/Empowering Teachers of English Language: New Trends and Best Practices- Chisinau, 2010, pp.73-75.
10. Crestianicov Elena, Rimscaia Iuliana. Modern Political Discourse: Dichotomy in the Evaluative Paradigm “Approval-Disapproval”/Actele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Ştiinţa politică în Republica Moldova: Realizări şi Perspective” Chisinau 15-16 octombrie 2010, pp.36-41.
11. Crestianicov Elena, Rimscaia Iuliana. Newly-coined Lexical Units with Positive Evaluation. Rolul limbilor străine în contextul european: materialele colocviului şt.-practic, Chişinău, 22 aprilie 2010. – Chişinău: CEP USM, 2010., pp.
12. Rimscaia Iuliana. Structural and Semantic Relations within “Positive Evaluation” Micro System in Political Media/Teaching English: between Research and Practice. Chisinau, USM, 2011, pp.118-120.
13. Rimscaia Iuliana. Emotive-evaluative Potential of Lexical Units with Appreciation. 21-22 septembrie 2011, Conferinţa ştiinţifica cu participare internaţională. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare.Chişinau, USM, 2011, pp.330-333.
14. Crestianicov Elena, Rimscaia Iuliana. Modern Tendencies in Negative Lexicon Use: from Straightforward to Carefully-worded Criticism. Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului “Eugen Coşeriu” (Chişinău-Suceva-Cernăuţi), Ediţia a XI-a, Chişinău, 12-14 mai 2011.
15. Rimscaia Iuliana. PARAMETERS OF EVALUATION AS A LINGUISTIC CATEGORY IN THE ENGLISH LANGUAGE. STUDIUS UNIVERSITATIS. Revista ştiinţifică- Nr.4 (44), Chişinău, CEP USM, 2011, pp.111-114.
16. Rimscaia Iuliana. SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC ANALYSIS OF POSITIVE EVALUATIVE ADJECTIVES IN PRE-ELECTORAL DISCOURSE. Conferinţa internaţională „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţămîntului superior la cerinţele pieţi muncii” în data de 12 martie 2016, Chişinău, CEP USM 2016, pp.232-241.
17. Rimscaia Iuliana. PRACTICAL VALUE OF TEACHING EVALUATIVE VOCABULARY. Conferinţa internaţională „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţămîntului superior la cerinţele pieţi muncii” EDIŢIA a II, în data de 18 martie 2017, Chişinău, PRINT-CARO, 2019, pp. 179-182.