Baroul_Bucureşti_1 Revolta populară împotriva pisoilori graşi din Republica Moldova cere ajutor de la Baroul avocaţilor din Bucureşti

www.euroliberali.md     Clinica juridică a lui Valentin Rimschi       Baroul_Bucureşti_1

 

 

Baroul Bucureşti

DECAN

av. Ion Ilie-Iordanescu

negrea@baroul-bucuresti.ro

Serviciul de asistența juridică S.A.J.

Sef serviciu Diana Letzner

saj@baroul-bucuresti.ro

Asociația Promo-LEX

info@promolex.md

ZdG

ziardegarda@gmail.com

Jurnal TV

contact@jurnaltv.md

                                                                             LAURA CODRUţĂ ROMÂNIA

  

Revolta populară împotriva pisoilori graşi din Republica Moldova cere ajutor de la Baroul avocaţilor din Bucureşti

 

 

Timp de 5 ani instanţele naţionale refuză să constate (în penal) violarea drepturilor noastre garantate la art. art. 7, 25(4) din Constituţia RM, art. art.   6, pct. 4), 25(2), 63(7), 101(5), 186(6, 11), 466 CPP al RM , art. art. 2, 167, 175(9), 303(1) din Codul de executare al RM, art. art. 3, 5, 6, 13 şi altele din Convenţia EDO (a se vedea anexa 1). Aceste încălcări ale drepturilor omului poartă un caracter în masă însă, rămîn neobservate şi ignorate cu bună sau rea ştiinţă inclusiv de către toţi fără excepţie 101 de deputaţi-parlamentari, 4 avocaţi parlamentari şi alţi factori de decizie care dispun de dreptul procesual de a sesiza Curtea Constituţională RM sau a depune recurs în anulare în interesul legii în conformitate cu art. 465/1 CPP al RM.

Referitor la plângerile noastre depuse în instanțele judecătorului de instrucţie au refuzat să prezinte o analiză ştiinţifică şi colegii mei (V. Rimschi) de la AŞM (Institutul de drept). Preşedintele AŞM Gheorghe Duca mi-a sugerat în secret să uit de chefurile noastre comune (saune cu gagici etc), să nu lupt cu moarele de vânt, să devin buddist profitînd de prevederile art. 9 din Convenţie şi să-mi reduc cerinţile mele exagerate (am cerut de la el un laptop uzat) la zeru pentru a suprăvieţui în puşcărie în condiţii inumane şi degradante (a se vedea anexa 2). Avocaţii cu nume sonore Stanislav Pavlovschi (fost judecător la CEDO), Roman Zadoinov, Andrei Năstase, Ana Ursachi şi alţii, care mereu vorbesc la Jurnal TV despre corupţie, şi ei preferă să ocolească acest subiect strigător de mult timp la CEDO. Alte posturi TV din RM în acest sens sunt practic mute.

Zeci de hotărîri afişate pe site-ul eroliberali.md privind refuzul de a constata încălcarea drepturilor noastre demonstrează că locul 144 oferit Repuplicii Moldova în clasamentul “Corupţia în justiţie” este justificat. Spre regret populaţia RM se află practic în robie, este molipsită şi de sindromul Stockgolm (cănd victima adoră călăul). Aceste fenomene penibele vor fi reflectate întro investigaţie specială.

Sunt unele decizii judecătorești irevocabile ciudate   (extrem de neuniforme) emise de judecătorii de instrucţie din judecătoria Centru mun. Chișinău Sergiu Bularu şi Elena Carpenco (alţi judecători preferă să nu participe la asemenea exerciţii periculoase pe gratis). Spre exemplu, nu putem înţelege ce tangenţă are deţinerea ilegală a învinuitului Alexandr Chirică timp de 16 zile în instituţie nepenitenciară – izolatorul de detenţie provizorie al CGP MAI (numit izolatorul morţii după evenimentile din 7 aprilie 2009) cu prevederile art. 25(4) din Constituţie care limitează durata arestului cu 12 luni? De ce plîngerile penale sunt examinate fără participarea procurorului şi apărătorului? De fapt participarea procurorilori este de prisos deoarece ei nici nu bănuiesc că sunt obligaţi să ne apere drepturile conform art. 124(1) din Constituţie.

De asemenea nu înţelegem de ce termenul “arest” în art. 25(4) este arbitrar interpretat ca arest al bănuitului sau al învinuitului şi nicidecum nu se referă la persoane cu statut procesual de inculpat? De ce sunt discriminaţi inculpaţii?

De ce inculpatul este ţinut în arest fără mandat de arest doar în baza sentinţei instanţei de fond (suspendată potivit art. 408 CPP) fiind privat de dreptul de a contesta arestul cu recurs aşa cum prevede art. 5 din Convenţie?

Se crează impresia că judecătorii nici nu cunosc că potrivit art. 6 CPP pct. 4):               “arestare – măsura preventivă aplicată în baza unei hotărîri judecătoreşti în condiţiile legii” , art. 6 CPP pct. 42): “ sentinţa- hotărîre prin care cauza penală se soluţionează în fond de instanţa de judecată”. Evident că sentinţa nu întruneşte calitative procesuale prevăzute în art. 466(1, 3) CPP. Acestea generează încălcarea principilor generale stipulate la art. 25(2) CPP din motiv că nu a fost respectate prevederile art. 186(11) CPP, fapt care ne încalcă dreptul la un proces echitabil şi la libertate garantate de Convenţia EDO şi Constituţia RM.

De ce ca şi pe timpurile lui Stalin-Beria TROIKA de judecători de la CSJ decide în secret soarta recurentului fără participarea apărătorului declarând recursul inadmisibil invocând motive aberante. O “bijuterie” în asest sens a prezentato TROIKA Constantin Gurschi, Ion Arhiliuc, Iuie Diaconu în Decizia CSJ din 06.11.2013 cu privire la dosarul nr. 2009010880: “Acţiunile poliţiei sunt perfect legale deoarece art. 132/1-136 CPP care reglementează activitatea specială de investigaţii au întrat în vigoare din 27.10.2012, deci după finalizarea anchetei, iar potrivit art. 3 CPP legea procesuală penală nu are efect ultraactiv”. Din această motivare, în baza cărăia toate 10 recursuri au fost declarate inadmisibile, reiesă că TROIKA habar n-are despre art. 6 din Legea nr. 45 din 12.04.1994 la care este stipulat expres: “Măsurile speciale de investigaţii sub formă de achiziţii de control şi livrări controlate se efectuează cu permisiunea judecătorului de instrucţie”. Despre subiecte mai sofisticate abordate de exemplu de către avocatul Dmitri Perelighin Femida moldovenească oarbă nici vrea să audă (a se vedea anexa 3).

Sistemul judecătoresc nu poate fi reformat în principiu (dar nici nu merită), întrucât s-a transformat irevocabil întro afacere profitabilă având scopul principal estorcarea banilor de la “clienţi” cu statut procesual de bănuiţi, învinuiţi, inculpaţi, condamnaţi, victime, martori etc. În 80% de cazuri de condamnare încălcări de procedură sunt mai multe decât în procesul lui Iisus Hristos. O adevărată cutie a Pandorii în acest sens reprezintă dosarul nr. 2009010880 în care 13 persoane nevinovate au fost condamnate în sumar la 94 ani de puşcărie doar în baza probelor false fabricate în urma achiziţiilor de control şi livrărilor controlate efectuate de către un bănuit (ulterior învinuit) care se afla în arest la domiciliu (a se vedea anexa 4). Judecătorii autohtoni habar n-au că respetarea procedurii este temelia temeliilor a democraţiei şi statului de drept.

Noi, un grup de condamnaţi pe nedrept pentru presupuse infraciuni economice fără partea vătămată şi prejudiciu rugăm respectuos avocaţii din Baroul Bucureşti să prezinte o expertiză (referinţă) juridică comparativă doar asupra încheierilor Chirică_1, Apostu_1, Bularu_IDP_1, Carpenco_11, Simac_1. Expertiza solicitată va schimba cu siguranţă soarta la mai multe persoane inclusiv cetăţeni români torturaţi în beciurile sub denumirea IDP CPR al MAI. Un campion la această competiţie de extrim condamnatul Ion Coca (28.11.1961 a.n.)   a reuşit să supravieţuiască în IDP CP Ialoveni timp de 11 luni de la 10.01.2006 până la 19.12.2006 (!!!) fiind plasat pe un spaţiu mai puţin locativ cu o suprăfaţă 1mx5m împreuna cu încă 3-4 învinuiţi în condiţii comparabile cu camerele de exterminare din Buhenvald (a se vedea anexa 5). Noi      (V. Rimschi, T. Prozor, A. Prozor, A. Juravliov) ştim despre ce vorbim deoarece am reuşit să supravieţuim acolo în iunie 2011 timp de 3 ore după ce învinuitul Yosef Greenberg care se ala cu noi a avut atac de cord soldată cu moartea clinică. Y. Greenberg a preferat să achite serviciile magistraţilor flexibili din Ialoveni Nadejda Toma, Alexandru Sandu, Grogorie Lungu pentru că ei să nu observe evadarea lui din arest la domiciliu în Israel (a se vedea anexa 6).

Sperăm că în timpul apropiat (sau indelungat în caz dacă CEDO va declara ca şi CSJ al RM plîngerile noastre nr. № 1649, № 6492 inadmisibile) vom avea totuşi posibilitate de a desfăsura la Bucureşti conferinţe de presă comune la care vom prezenta materiale (inclusiv video) despre viaţa luxoasă a pisoilori graşi care vor şoca toată lumea civilizată. Italia produce îmbrăcăminte calitativă, Germania – automobile, ţările baltice crează măcar o impresie bună. Dar ce produce Republica Moldova? Elita hulpavă şi iresponsabilă a statul fantom produce minciuni în proporţii deosebit de mari pe care şi le consumă…..

Noi suntem ferm convinţi că justiţia moldovenească vicioasă în frunte cu pisoii graşi care au acapărat spaţiul Pruto-Nistrean nu va supravieţui dacă nu va unită şi subordonată puterii judecătoreşti din România ce va deveni cu siguranţă pasul decisiv spre Mare Unire!

 

Basarabia-Pământ Românesc!   Mai vino pe la noi Codruţă dragă!

 

Cu respect,

Valentin Rimschi, doctor habilitat, prof.

Traian Prozor, inginer, cetăţean al României

Artur Prozor, jurist, cetăţean al României

Konstantin Kotelnikov, Anatolie Juravliov, doctor în tehnică

 

Anexă 1: Chirică_1; Apostu_1; Bularu_IDP_1; Paun_1; Carpenco_11; Simac_1; Bularu_2, 3, 4; Gabura_2I, 2, 3, 6; Prozor_IDP; Balan_1; Sarev_1; Nitu_1 -11; Cauzan_1; Carp_3; Tapiola_666_1, 2; R_13.

Anexă 2: Duca_3; PaPuRi_1,2,12.

Anexă 3: SOS_1.

Anexă 4: CSM_1, 2; Fiodorov_10.

Anexă 5: Coca_1; Timofti_2-5; CEDO_25; Efrim_2.

Anexă 6: Timofti_7.

 

—        www.euroliberali.md         Clinica juridică a lui Valentin Rimschi

—        www.euroliberali.org         PaPuRi Group

 

P-9, Chișinău-2069                                                                                       27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *