Arta de a vindeca orice boala

Arta de a vindeca orice boală fără doctorii şi fără operaţii
de
Louis Kuhne

Manual de tehnici de vindecare naturistă
după ediţia a XII-a din limba germană, 1896

CUPRINS


CUPRINS………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Prefaţă……………………………………………………………………………………………………………………… 10
Partea întâi……………………………………………………………………………………………………………….. 11
Cum am ajuns la descoperirea noii ştiinţe de vindecare ……………………………………………… 11
Cum se naşte boala? Ce sunt frigurile? …………………………………………………………………….. 16
Natura, originea, scopul şi vindecarea bolilor de copii şi unitatea lor. Pojar, scarlatină,
anghina difterică, vărsat, tuse măgărească, scrofule. ………………………………………………….. 24
Scarlatina………………………………………………………………………………………………………….. 26
Anghina difterică……………………………………………………………………………………………….. 27
Vărsatul ……………………………………………………………………………………………………………. 28
Tusea măgărească………………………………………………………………………………………………. 30
Scrofule ……………………………………………………………………………………………………………. 32
Reumatismul şi podagra, căderea muşchilor, suciri, sluţiri, răceala mâinilor şi a picioarelor,
fierbinţeli la cap, naşterea şi vindecarea lor………………………………………………………………. 38
Căderea muşchilor……………………………………………………………………………………………… 42
Răceala mâinilor şi a picioarelor,…………………………………………………………………………. 43
Fierbinţeala capului……………………………………………………………………………………………. 43
Suciri şi strâmbături …………………………………………………………………………………………… 44
Mijloacele mele de vindecare………………………………………………………………………………….. 51
Băi de aburi, băi de soare, băi de trunchi cu fricţiuni, băi de şezut cu fricţiuni…………… 51
Băi de aburi complete…………………………………………………………………………………………. 51
Baie de aburi pentru pântece ……………………………………………………………………………….. 53
Baia de abur pentru cap şi gât ……………………………………………………………………………… 53
Băi de soare ………………………………………………………………………………………………………. 53
Băi parţiale de soare …………………………………………………………………………………………… 54
Baia de trunchi cu fricţiuni………………………………………………………………………………….. 55
Baia de şezut cu fricţiuni…………………………………………………………………………………….. 55
Ce trebuie să mâncăm? Ce trebuie să bem? ………………………………………………………………. 59
Pâine de Graham ……………………………………………………………………………………………….. 71
Supa de grâu uruit ……………………………………………………………………………………………… 71
Instrucţiuni pentru alegerea unei hrane potrivită cu natura………………………………………. 71
Varză roşie cu mere……………………………………………………………………………………………. 72
Varză albă cu pătlăgele roşii ……………………………………………………………………………….. 72
Spanac cu cartofi ……………………………………………………………………………………………….. 72
Varză nemţească cu arpacaş de ovăz…………………………………………………………………….. 72
Morcovi cu cartofi……………………………………………………………………………………………… 72
Gulii cu cartofi ………………………………………………………………………………………………….. 72
Orez cu mere …………………………………………………………………………………………………….. 72
Mâncare simplă de orez………………………………………………………………………………………. 72
Fasole cu pătlăgele roşii ……………………………………………………………………………………… 73
Bob cu mere ……………………………………………………………………………………………………… 73
Linte cu prune……………………………………………………………………………………………………. 73
Mânătărci cu cartofi …………………………………………………………………………………………… 73
Salată de sfecle roşii…………………………………………………………………………………………… 73
Salată de lăptuci ………………………………………………………………………………………………… 73
Salata de cartofi cu mere …………………………………………………………………………………….. 73
Mazăre sau linte în forma cea mai uşoară de mistuit ………………………………………………. 73
Găluşte de cartofi ………………………………………………………………………………………………. 74
Partea a doua ……………………………………………………………………………………………………………. 75
Bolile de nervi şi bolile psihice – originea, natura şi vindecarea lor. Insomnia………………. 75
Bolile minţii………………………………………………………………………………………………………. 78
Bolile de plămâni. Pneumonia. Oftica. Asthm. Pleurezia. Lupus…………………………………. 81
Pneumonia şi pleurezia……………………………………………………………………………………….. 85
Asthma …………………………………………………………………………………………………………….. 87
Oftica (înaintată) ……………………………………………………………………………………………….. 87
Oftica oaselor şi caria oaselor ……………………………………………………………………………… 88
Lupus……………………………………………………………………………………………………………….. 89
Bolile organelor genitale ………………………………………………………………………………………… 91
Impotenţa………………………………………………………………………………………………………….. 95
Bolile de beşică şi de rinichi. Diabetul (zaharisirea sângelui). Uremia. Neţinerea udului.
Bolile de ficat. Piatra. Gălbinarea. Bolile de intestine. Asudeala picioarelor. Pecinginea. . 97
Piatra………………………………………………………………………………………………………………… 98
Diabet ………………………………………………………………………………………………………………. 98
Uremia……………………………………………………………………………………………………………… 99
Neţinerea udului ………………………………………………………………………………………………… 99
Fistulele din intestine …………………………………………………………………………………………. 99
Catarul de beşică ……………………………………………………………………………………………….. 99
Bolile de ficat, bolile de fiere, gălbinarea ……………………………………………………………. 100
Asudeala picioarelor…………………………………………………………………………………………. 100
Pecingini şi boli de piele …………………………………………………………………………………… 100
Bolile de inimă şi hidropizia …………………………………………………………………………………. 102
Bolile măduvei spinării. Scurgerea măduvei spinării. Bolile hemoroidale…………………… 107
Bolile hemoroidale …………………………………………………………………………………………… 108
Crampe epileptice. Agorafobia (frica de loc deschis)……………………………………………….. 110
Agorafobia………………………………………………………………………………………………………. 111
Lipsa de sânge şi Cloroza. (Faţa palidă). ………………………………………………………………… 112
Bolile de ochi şi de urechi…………………………………………………………………………………….. 115
Perdeaua cenuşie ……………………………………………………………………………………………… 115
Perdeaua verde ………………………………………………………………………………………………… 116
Vederea dublă………………………………………………………………………………………………….. 116
Privirea crucişă………………………………………………………………………………………………… 116
Boli de ochi …………………………………………………………………………………………………….. 117
Perdea cenuşie…………………………………………………………………………………………………. 117
Surzenie de partea stângă, scurgerea urechii, vâjâirea urechii………………………………… 118
Auzul greu (tare de ureche)……………………………………………………………………………….. 118
Dureri de dinţi şi măsele. Guturaiul. Influenţa. Dureri în gât. Guşa. …………………………… 119
Dureri de dinţi şi măsele……………………………………………………………………………………. 119
Guturaiul…………………………………………………………………………………………………………. 119
Influenţa …………………………………………………………………………………………………………. 120
Bolile de gât ……………………………………………………………………………………………………. 120
Guşa……………………………………………………………………………………………………………….. 120
Dureri de cap. Migrene. Oftica creierului. Inflamaţia creierului ………………………………… 122
Typhus. Dizenterie. Holera. Urdinare. ……………………………………………………………………. 124
Typhus……………………………………………………………………………………………………………. 124
Holera. Dizenteria. …………………………………………………………………………………………… 124
Frigurile de climă şi Frigurile tropicale. Malaria. Frigurile de venin. Frigurile galbene şi
Frigurile schimbătoare………………………………………………………………………………………….. 127
Râia orientală. Epidemia leprei. Leproza………………………………………………………………… 130
Râia. Limbrici. Panglică. Parazite. Surpătură (Hernie)……………………………………………… 135
Surpături (Hernii)…………………………………………………………………………………………….. 136
Cancerul. Carne vie……………………………………………………………………………………………… 137
Cancerul …………………………………………………………………………………………………………. 137
Carne vie ………………………………………………………………………………………………………… 141
Partea a treia …………………………………………………………………………………………………………… 142
Tratarea şi vindecarea rănilor, fără doctorii şi fără operaţii. ………………………………………. 142
Tăieturi, împunsături, striviri şi ruperi ………………………………………………………………… 144
Striviri, contuziuni şi răni interne……………………………………………………………………….. 145
Arsuri……………………………………………………………………………………………………………… 146
Răni de armă de foc………………………………………………………………………………………….. 147
Frânturi de oase ……………………………………………………………………………………………….. 149
Răni deschise…………………………………………………………………………………………………… 150
Înţepături de insecte otrăvitoare, muşcătură de şarpe, de câine turbat, otrăvirea sângelui
(septicemia)…………………………………………………………………………………………………….. 152
Înţepăturile de albină,……………………………………………………………………………………….. 153
Bolile de femei. …………………………………………………………………………………………………… 154
Tulburări de menstruaţie …………………………………………………………………………………… 154
Căderea mitrei, purtarea cercului ……………………………………………………………………….. 156
Întoarcerea mitrei …………………………………………………………………………………………….. 156
Sterilitate ………………………………………………………………………………………………………… 157
Întărirea ţâţelor şi lipsa de lapte …………………………………………………………………………. 157
Frigurile lăuziei ……………………………………………………………………………………………….. 158
Cum se obţin naşteri uşoare şi fericite?…………………………………………………………………… 160
Tratamentul copilului în cele dintâi luni. Creşterea copiilor………………………………………. 165
Creşterea copiilor …………………………………………………………………………………………….. 165
Partea a patra ………………………………………………………………………………………………………….. 167
Rapoarte de vindecare şi scrisori originale de mulţumire………………………………………….. 167
Catar de plămâni……………………………………………………………………………………………… 167
Răceala picioarelor………………………………………………………………………………………….. 167
Boală de stomac ………………………………………………………………………………………………. 167
Boală de ficat ………………………………………………………………………………………………….. 167
Catar de gât…………………………………………………………………………………………………….. 167
Piatră în fiere (Calcule biliare) …………………………………………………………………………. 167
Inflamaţia cronică a intestinelor………………………………………………………………………… 167
Nervozitate ……………………………………………………………………………………………………… 167
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 167
Pecingine………………………………………………………………………………………………………… 167
Cancer. …………………………………………………………………………………………………………… 168
Gălbinare ……………………………………………………………………………………………………….. 168
Slăbiciune ……………………………………………………………………………………………………….. 168
Dureri de cap ………………………………………………………………………………………………….. 168
Oftica oaselor………………………………………………………………………………………………….. 168
Inflamaţia încheieturilor şoldurilor (Ischias) ………………………………………………………. 168
Sluţirea corpului………………………………………………………………………………………………. 168
Paralizie …………………………………………………………………………………………………………. 168
Slăbiciune generală………………………………………………………………………………………….. 169
Dureri în spate ………………………………………………………………………………………………… 169
Răceala mâinilor şi a picioarelor ………………………………………………………………………. 169
Lipsă de sânge…………………………………………………………………………………………………. 169
Uşurarea facerii ………………………………………………………………………………………………. 169
Gâlci………………………………………………………………………………………………………………. 169
Cancer la piept şi la nas……………………………………………………………………………………. 169
Răni deschise la picioare ………………………………………………………………………………….. 170
Boli de rinichi şi de băşică………………………………………………………………………………… 170
Hidropizie……………………………………………………………………………………………………….. 170
Boală de ficat ………………………………………………………………………………………………….. 170
Boală de inimă ………………………………………………………………………………………………… 170
Mouches volantes…………………………………………………………………………………………….. 170
Puncte negre……………………………………………………………………………………………………. 170
Urdinare de ani întregi …………………………………………………………………………………….. 170
Dizenterie ……………………………………………………………………………………………………….. 170
Boală de ficat ………………………………………………………………………………………………….. 170
Inflamaţia maţului gros…………………………………………………………………………………….. 170
Asudeala picioarelor………………………………………………………………………………………… 170
Catar de stomac ………………………………………………………………………………………………. 170
Scurgerea măduvei spinării ………………………………………………………………………………. 171
Boală grea de menstruaţie ………………………………………………………………………………… 171
Pierderi de sânge …………………………………………………………………………………………….. 171
Brâncă ……………………………………………………………………………………………………………. 171
Umflătură de piele……………………………………………………………………………………………. 171
Ţiuitul urechii………………………………………………………………………………………………….. 171
Pecingine………………………………………………………………………………………………………… 172
Dureri de spate………………………………………………………………………………………………… 172
Inflamaţia egipteană a ochilor…………………………………………………………………………… 172
Hidrocefalie…………………………………………………………………………………………………….. 172
Neputinţa bărbătească (impotenţa)…………………………………………………………………….. 172
Încuiere (constipaţie) la un copil de ţâţă …………………………………………………………….. 172
Gâlci………………………………………………………………………………………………………………. 173
Naştere uşoară ………………………………………………………………………………………………… 173
Ischias (coxartroză)………………………………………………………………………………………….. 173
Anghină difterică……………………………………………………………………………………………… 173
Scarlatină ……………………………………………………………………………………………………….. 173
Surzenie ………………………………………………………………………………………………………….. 173
Polip în nodul gâtlejului……………………………………………………………………………………. 173
Răguşeală……………………………………………………………………………………………………….. 173
Neurastenie……………………………………………………………………………………………………… 174
Catar de gât, cronic …………………………………………………………………………………………. 174
Dureri de obraz……………………………………………………………………………………………….. 174
Nevralgie ………………………………………………………………………………………………………… 174
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 174
Dilatarea stomacului………………………………………………………………………………………… 174
Scrofule…………………………………………………………………………………………………………… 174
Cloroză…………………………………………………………………………………………………………… 174
Presbitism……………………………………………………………………………………………………….. 174
Gâlci………………………………………………………………………………………………………………. 174
Constipaţie şi insomnie la un copil de două luni ………………………………………………….. 174
Învineţeală………………………………………………………………………………………………………. 175
Vărsături periodice ………………………………………………………………………………………….. 175
Boală de plămâni …………………………………………………………………………………………….. 175
Cloroză…………………………………………………………………………………………………………… 175
Boală grea de inimă …………………………………………………………………………………………. 175
Închegarea sângelui …………………………………………………………………………………………. 175
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 175
Artera inimii ieşită afară…………………………………………………………………………………… 175
Astmă……………………………………………………………………………………………………………… 175
Anghină difterică……………………………………………………………………………………………… 175
Pecingeni umede. …………………………………………………………………………………………….. 176
Cancer la buze…………………………………………………………………………………………………. 176
Boală de gât ……………………………………………………………………………………………………. 176
Anghină difterică……………………………………………………………………………………………… 176
Scarlatină ……………………………………………………………………………………………………….. 176
Polipi ……………………………………………………………………………………………………………… 177
Îngreunarea mistuirii ……………………………………………………………………………………….. 177
Luatul din iele………………………………………………………………………………………………….. 177
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 177
Crampe nervoase……………………………………………………………………………………………… 177
Poluţii…………………………………………………………………………………………………………….. 177
Scurgerea măduvei spinării ………………………………………………………………………………. 177
Tabes dorsalis …………………………………………………………………………………………………. 177
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 177
Boală de nervi …………………………………………………………………………………………………. 177
Paralizie …………………………………………………………………………………………………………. 177
Surdo-muţenie …………………………………………………………………………………………………. 178
Năvălirea sângelui la cap …………………………………………………………………………………. 178
Constipaţie puternică ……………………………………………………………………………………….. 178
Scrisori originale de mulţumire…………………………………………………………………………………. 179
Dureri de gât …………………………………………………………………………………………………… 179
Boală de rinichi şi de băşică……………………………………………………………………………… 179
Bolile organelor genitale. …………………………………………………………………………………. 179
Migrenă puternică……………………………………………………………………………………………. 179
Reumatism………………………………………………………………………………………………………. 179
Podagră………………………………………………………………………………………………………….. 179
Paralizie …………………………………………………………………………………………………………. 179
Ischias (coxartroză)………………………………………………………………………………………….. 179
Boală de ochi…………………………………………………………………………………………………… 179
Oftica plămânilor…………………………………………………………………………………………….. 180
Defect de inimă………………………………………………………………………………………………… 180
Caria oaselor…………………………………………………………………………………………………… 180
Inflamaţia intestinelor………………………………………………………………………………………. 180
Boli hemoroidale ……………………………………………………………………………………………… 180
Sângerarea rinichilor……………………………………………………………………………………….. 180
Paralizie …………………………………………………………………………………………………………. 180
Întărirea pântecelui………………………………………………………………………………………….. 180
Gâlci………………………………………………………………………………………………………………. 180
Scrofule…………………………………………………………………………………………………………… 180
Sifilis………………………………………………………………………………………………………………. 181
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 181
Dureri de cap. …………………………………………………………………………………………………. 181
Piatră……………………………………………………………………………………………………………… 181
Inflamaţia rinichilor…………………………………………………………………………………………. 181
Boli hemoroidale ……………………………………………………………………………………………… 181
Hidropizie……………………………………………………………………………………………………….. 181
Dureri de dinţi şi de măsele ………………………………………………………………………………. 181
Striviri…………………………………………………………………………………………………………….. 181
Friguri climatice. …………………………………………………………………………………………….. 181
Serpengea……………………………………………………………………………………………………….. 182
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 182
Slăbirea memoriei ……………………………………………………………………………………………. 182
Grăsime la pântece…………………………………………………………………………………………… 182
Boală de plămâni …………………………………………………………………………………………….. 182
Nervozitate puternică ……………………………………………………………………………………….. 182
Surzenie ………………………………………………………………………………………………………….. 182
Boală de gât ……………………………………………………………………………………………………. 182
Friguri violente. ………………………………………………………………………………………………. 182
Dureri de cap. …………………………………………………………………………………………………. 183
Catar de gât…………………………………………………………………………………………………….. 183
Spuzeală pe obraz…………………………………………………………………………………………….. 183
Crampe epileptice ……………………………………………………………………………………………. 183
Leşinuri…………………………………………………………………………………………………………… 183
Lipsă de sânge…………………………………………………………………………………………………. 183
Răceală…………………………………………………………………………………………………………… 184
Umflătură cât pumnul, la picior…………………………………………………………………………. 184
Cancer la mitră şi pierderi de sânge…………………………………………………………………… 184
Tuse măgărească……………………………………………………………………………………………… 184
Neurastenie……………………………………………………………………………………………………… 185
Nevralgie ………………………………………………………………………………………………………… 185
Epilepsie …………………………………………………………………………………………………………. 185
Auzul greu ………………………………………………………………………………………………………. 185
Dureri în spate ………………………………………………………………………………………………… 185
Tuse ……………………………………………………………………………………………………………….. 185
Crize de asfixie………………………………………………………………………………………………… 185
Pierderi de sânge din mitră……………………………………………………………………………….. 185
Boală grea de nervi………………………………………………………………………………………….. 186
Neurastenie……………………………………………………………………………………………………… 186
Dureri de cap ………………………………………………………………………………………………….. 186
Boală de ochi…………………………………………………………………………………………………… 186
Lipsă de sânge…………………………………………………………………………………………………. 186
Boală de nervi …………………………………………………………………………………………………. 186
Sucirea vinelor ………………………………………………………………………………………………… 186
Slăbiciune generală………………………………………………………………………………………….. 186
Respiraţie grea. ……………………………………………………………………………………………….. 186
Reumatism articular…………………………………………………………………………………………. 187
Dureri de stomac……………………………………………………………………………………………… 188
Lipsă de poftă de mâncare ………………………………………………………………………………… 188
Ameţeli……………………………………………………………………………………………………………. 188
Defecte de inimă………………………………………………………………………………………………. 188
Pierderi de sânge …………………………………………………………………………………………….. 188
Boală de plămâni …………………………………………………………………………………………….. 188
Slăbiciune generală a corpului. …………………………………………………………………………. 188
Boală de ochi nevindecabilă ……………………………………………………………………………… 189
Dureri nervoase de cap…………………………………………………………………………………….. 189
Catar cronic de gât ………………………………………………………………………………………….. 189
Catar de băşică ……………………………………………………………………………………………….. 189
Dureri în spate şi de amândouă părţile. ……………………………………………………………… 189
Pneumonie………………………………………………………………………………………………………. 189
Anghină difterică……………………………………………………………………………………………… 189
Catar cronic de stomac şi de intestine ………………………………………………………………… 190
Nervozitate ……………………………………………………………………………………………………… 190
Slăbirea memoriei ……………………………………………………………………………………………. 190
Gânduri de sinucidere………………………………………………………………………………………. 190
Pierderea menstruaţiei……………………………………………………………………………………… 190
Tuse măgărească……………………………………………………………………………………………… 190
Reumatism………………………………………………………………………………………………………. 191
Boală de ficat ………………………………………………………………………………………………….. 191
Hemoroizi……………………………………………………………………………………………………….. 191
Boală de stomac, şi de nervi………………………………………………………………………………. 191
Constipaţie. …………………………………………………………………………………………………….. 191
Boală de nervi. ………………………………………………………………………………………………… 191
Reumatism articular…………………………………………………………………………………………. 192
Paralizia braţului. ……………………………………………………………………………………………. 192
Grea boală de pântece ……………………………………………………………………………………… 192
Poală albă. ……………………………………………………………………………………………………… 192
Tulburarea mistuirii. ………………………………………………………………………………………… 192
Podagră………………………………………………………………………………………………………….. 193
Boală cronică de gât ………………………………………………………………………………………… 193
Dureri de cap ………………………………………………………………………………………………….. 193
Ameţeli……………………………………………………………………………………………………………. 193
Dureri în gât……………………………………………………………………………………………………. 193
Epilepsie …………………………………………………………………………………………………………. 193
Strâmbarea şirei spinării ………………………………………………………………………………….. 194
Boală de nervi. ………………………………………………………………………………………………… 194
Influenţa …………………………………………………………………………………………………………. 194
Tulburarea minţii …………………………………………………………………………………………….. 194
Nelinişte………………………………………………………………………………………………………….. 194
Insomnie. ………………………………………………………………………………………………………… 194
Neurastenie……………………………………………………………………………………………………… 195
Bătaie de inimă………………………………………………………………………………………………… 195
Dureri de cap ………………………………………………………………………………………………….. 195
Vâjâitul urechii………………………………………………………………………………………………… 195
Astmă……………………………………………………………………………………………………………… 195
Melancolie………………………………………………………………………………………………………. 195
Convulsii…………………………………………………………………………………………………………. 195
Dureri de cap violente………………………………………………………………………………………. 195
Uşurarea sarcinii şi a facerii. ……………………………………………………………………………. 196
Boală de ficat ………………………………………………………………………………………………….. 196
Piatră în fiere ………………………………………………………………………………………………….. 196
Slăbiciunea nervilor…………………………………………………………………………………………. 196
Reumatism la cap …………………………………………………………………………………………….. 196
Boală de pântece. …………………………………………………………………………………………….. 196
Astmă……………………………………………………………………………………………………………… 197
Hemoroizi……………………………………………………………………………………………………….. 197
Inflamaţia gâtului…………………………………………………………………………………………….. 197
Reumatism………………………………………………………………………………………………………. 197
Umflătura picioarelor. ……………………………………………………………………………………… 197
Vegetaţie în mitră…………………………………………………………………………………………….. 197
Poală albă. ……………………………………………………………………………………………………… 197
Paralizie complectă din cauza unui picior prea scurt …………………………………………… 198
Inflamaţie cronică a încheieturilor şoldurilor……………………………………………………… 198
Melancolie………………………………………………………………………………………………………. 198
Reumatism………………………………………………………………………………………………………. 198
Întărirea pântecelui………………………………………………………………………………………….. 198
Hemoroizi……………………………………………………………………………………………………….. 198
Friguri de nervi ……………………………………………………………………………………………….. 198
Accident de mitră …………………………………………………………………………………………….. 198
Tuse înecătoare ……………………………………………………………………………………………….. 198
Tuse măgărească……………………………………………………………………………………………… 198
Scarlatină. ………………………………………………………………………………………………………. 198
Piatră……………………………………………………………………………………………………………… 199
Slăbiciune generală a corpului ………………………………………………………………………….. 200
Boală de ochi…………………………………………………………………………………………………… 200
Boală de pântece. …………………………………………………………………………………………….. 200
Grea boală de nervi………………………………………………………………………………………….. 200
Îngreunarea mistuirii ……………………………………………………………………………………….. 200
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 200
Constipaţie obişnuită………………………………………………………………………………………… 201
Hemoroizi……………………………………………………………………………………………………….. 201
Dureri de stomac……………………………………………………………………………………………… 201
Răguşeală……………………………………………………………………………………………………….. 201
Insomnie …………………………………………………………………………………………………………. 201
Boală de nervi …………………………………………………………………………………………………. 201
Durere de măsele …………………………………………………………………………………………….. 201
Dureri de cap ………………………………………………………………………………………………….. 201
Dureri de nervi………………………………………………………………………………………………… 202
Boală de ochi…………………………………………………………………………………………………… 202
Stricturi…………………………………………………………………………………………………………… 202
Strâmtarea canalului udului………………………………………………………………………………. 202

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *