Revizion_Ialoveni. C e r e r e d e r e v i z u i r e în baza art. 458 CPP RM

     Procuratura rаionului Ialoveni

de la condamnatul Rimschi Valentin

deţinut în P-9, Chişinău-2069

 

C e r e r e   d e   r e v i z u i r e

în baza art. 458 CPP RM

 

Prin Decizia CtEDO din 13.01.2015 în cauza nr. 1649/12 Rimschi c. Moldovei   s-a constatat violarea prevederilior art. 5(3) din Convenţie în cauza penală nr. 2009010880 privind deţinerea ilegală în arest preventiv a inculpatului Rimschi Valentin cu încasarea de la bugetul de stat a 3000 euro în calitatea de recompensă pentru cauzarea prejudiciului moral.

Prin Decizia Colegiul Civil Curţii de Apel Chişinău din 15.01.2015 s-a constatat violarea prevederilor art. 25(4) din Constituţia RM şi Legii nr. 87 în privinţa inculpatului Rimschi Valentin cu încasarea de la bugetul de stat a 15 000 lei în calitatea de recompensă pentru cauzarea prejudiciului moral.

Rămâne de subliniat că încălcarile constatată a avut loc şi în privinţa inculpaţilor Balachin Alexandru, Prozor Troian, Prozor Artur, Odajiu Dumitru, Odajiu Stelian şi alţii. Cererile lor de chemare în judecată în calitate de reclamanţi împotriva Ministerului Justiției RM sunt pe rol la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău. Încălcările menţionate precum şi încălcările drepturilor noastre garantate la art. art. 3, 5, 6, 13 din Convenţie sunt reflectate en-detail în plîngerea nr. 6492/14 din 12.12.2013 Rimschi, Prozor, Balachin et al vs. Moldova în privinţa căruia reprezentanţii noştrii la CtEDO avocaţii Ilie Rotaru (Moldova) şi ЭдуардВалентиновичМарков (Franţa) au solicitat audieri deschise la Strasbourg.

Mai mult de cât atât, la judecarea cauzei nr. 2009010880 în instanţele de judecată naţionale a fost comisă încă o eroare de drept care de asemenea nu poate fi reparată decât ptin revizuire. În sentinţa Judecătoriei Ialoveni din 30.01.2012, care a devenit irevocabilă din 10.04.2013, eu intenţionat cu bună ştiinţă am fost numit recidivist şi caracterizat negativ în baza antecedentului din 2005, care de jure şi de facto este stâns încă din 2007 conform art. 111 pct. g) CP RM.

Menţiunea referitor la recidivă este o circumstanţă agravantă şi prin urmare mi-a agravat subtanţial răspunderea pentru comiterea presupusei infracţiuni economice fără partea vătămată şi prejudiciu. La adoptarea sentinţei şi stabilirea pedepsei instanţa n-a ţinut cont de prevederile art. 385(4) CPP, n-a constatat încălcările atât de vădite, precum şi n-a examinat posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului Rimschi Valentin drept recompensă pentru aceste încălcări. Apropo, în procesul penal nr. 2009010880 n-a fost dovedite sau nici măcar indicate caracterul şi mărimea daunei cauzate prin infracţiune aşa cum prevede expres art. 96(1) pct. 4) CPP.

Reieşind din cele relatate, raportând circumstanţele de fapt la cele de drept

                                            S O L I C I T:

1. Admiterea cererii mele de revizuire.

2. Rejudecarea cauzei nr. 2009010880 potrivit dispoziţiilor art. 434–436 CPP.
Rimschi Valentin_________________

P-9, Chişinău – 2069                                                                                         18.02.2015

Об авторе admin

Научно-техническая группа PaPuRi Неформального общественно-политического движения euroliberali
Запись опубликована в рубрике Право с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *