P l î n g e r e depusă în temeiul art. 473 CPP privind deţinerea mea în condiţii contrare legii în instituţii nepenitenciare

Judecătoria Centru mun. Chişinău

Judecătorului de instrucţie

_______________________________

_______________________________

de la __________________________

_______________________________

P l î n g e r e

depusă în temeiul art. 473 CPP privind deţinerea mea în condiţii contrare legii în instituţii nepenitenciare

În drept, întemeiez plîngerea pe următoarele prevederi legale: art. art. 313, 471, 473 CPP: art. art. 2, 167, 175, 1751, 303 CE al RM.

În fapt:

Eu, ___________________________________________________________________

am fost deţinut în perioada de ___________________________________________ (în total ______ zile) în izolatorul detenţiei provizorie a CGP al MAI din. mun. Chişinău, situat pe str. Tighina, 6.

Potrivit art. 167 CE al RM “Executarea hotărîrilor cu caracter penal se efectuează în baza principiilor legalităţii…”.

Potrivit esenţei art. 2 din CE al RM, denumit “Principiul legalităţii”, hotărîrile judecătoreşti cu caracter penal se execută în strictă conformitate cu codul de executare şi alte acte normative.

Conform art. 303(1) CE al RM “Persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă sînt deţinute în penitenciare”.

Potrivit art. 175 (9) CE al RM “Executarea arestului preventiv se asigură de către penitenciare, inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale DIP al Ministerului Justiţiei (în vigoare 01.07.2005).

Prin urmare, raportând circumstanţele de fapt cu cele de drept solicit să fie declarată perioada de detenţie ______________________________________________________

a lui __________________________________________________________________

din mun. Chişinău contrară prevederilor art. 175 (9) CE al RM.

Anexă: Extras din Decizia CAC din _________________________________________

__________________________________________

____________________________                                      ________________________

www.euroliberali.md                                                                                                       2F

Tribunal Central de Chişinău

Au Juge d’Instruction

_______________________________

_______________________________

de la part de

_______________________________

_______________________________

P l a i n t e

déposée dans la base de l’ article 473 CPP concernant ma détention dans des conditions contraires à la loi dans des institutions non — pénitanciaires

Dans mon droit, je dépose cette plainte selon les dispositions légales suivantes: art. art. 313, 471, 473 CPP: art. art. 2, 167, 175, 1751, 303 CE de la République de Moldavie.

En fait:

Je, ____________________________________________________________________

ai été détenu dans la période de ___________________________________________   (au total______jours) dans l’isolateur en detention provisoire de CGP du Ministère des Affaires Intérieures de Chişinău, situé dans la rue Tighina, nr. 6.

Selon l’article 167 CE de la République de Moldavie « L’exécution des décisions pénales sont faites sur la base des principes de la l’égalité …».

Conformément à l’article 2 du CE de la République de Moldavie, appelé “Principe de l’égalité”, les décisions des juges à caractère penal s’executent en stricte conformité avec le code d’execution et d’autres actes normatives.

Conformément à l’article 303(1) CE de la République de Moldavie “Les personnes pour lesquelles, la garde à vue préventive a été appliquée sont déténues en prisons».

Selon l’article 175 (9) CE de la République de Moldavie “L’execution de l’arrêt préventif est assuré par les prisons, inclusif par les isolateurs de poursuite pénale du DIP du Ministère de la Justice (en vigueur dépuis 01.07.2005).

Ainsi, je rapporte les faits et je solicite que la période de detention soit déclarée ______________________________________________________

à __________________________________________________________________

de Chişinău, contrairement aux dispositions légales 175 (9) CE de la République de Moldavie.

Annexe: Extrait de la décision du CAC du

_________________________________________

_________________________________________

______________________________                                  ________________________

Об авторе admin

Научно-техническая группа PaPuRi Неформального общественно-политического движения euroliberali
Запись опубликована в рубрике Право с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *